Apel do marszałka

Przedstawiciele polskich hodowców drobiu i trzody chlewnej oraz producentów pasz i mięsa wystosowali specjalny list do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. N

Proszą w nim, by Marszałek dołożył wszelkich starań, by senackie prace nad nowelizacją ustawy o paszach – przyjętej przez Sejm 26 czerwca br. – przebiegły bez zbędnej zwłoki. Hodowcy i producenci zwrócili się do Marszałka o rozważenie skierowania ustawy już na najbliższe posiedzenie izby wyższej (10-11 lipca br.). Wnioskują również o monitorowanie prac nad ustawą w senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

List został wysłany w imieniu następujących podmiotów: Rady Gospodarki Żywnościowej, Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskiego Związku Producentów Pasz oraz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz podpisał sekretarz generalny Izby Zbożowo-Paszowej Maciej Tomaszewicz.

Nowelizacja ustawy o paszach wprowadza do końca 2012 r. moratorium na obowiązywanie zakazu importu i stosowania modyfikowanych surowców paszowych – wg obecnie obowiązującej ustawy ma on wejść w życie już 12 sierpnia br. Jeśli zakaz ten wejdzie w życie, oznaczać będzie bankructwo dla dziesiątków tysięcy polskich hodowców i producentów, zniszczy konkurencyjność polskiej branży mięsnej i spowoduje podwyżki cen mięsa nawet o 40 procent. Inicjatorem wprowadzenia zakazu był obecny przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Wsi, senator Jerzy Chróścikowski.

WIPASZ