ANWIL inwestuje w logistykę nawozów

ANWIL uruchomił nową linię paletyzacji nawozów. Zrealizowana nakładem blisko 5 mln zł inwestycja podwaja możliwości sprzedaży nawozów azotowych na paletach we Włocławku.

Pozycję rynkową budujemy w oparciu o dobre relacje z naszymi partnerami biznesowymi. Ich potrzeby wskazują nam kierunek rozwoju oferty i standardów obsługi. Jesteśmy przekonani, że warto inwestować w jakość współpracy z naszymi Klientami. Dlatego nie wyczerpaliśmy jeszcze tegorocznych planów dotyczących logistyki nawozów. W grudniu tego roku przewidujemy oddanie do użytku nowego węzła pakowania big-bagów – powiedział Arkadiusz Banaszek, Członek Zarządu ANWIL.
Oddana do użytku infrastruktura w połączeniu z dotychczasową linią pozwala na zapakowanie na paletach łącznie 2 000 ton nawozów dziennie. Oprócz wysokiej funkcjonalności nowa linia we Włocławku istotnie zwiększa elastyczność obsługi partnerów handlowych ANWIL i umożliwia odbiory produktów z Włocławka w preferowanej przez klientów formie. To kolejny, po pierwszej linii paletyzacji, węźle pakowania big-bagów i magazynie CANWIL, projekt usprawniający spedycję nawozów azotowych wytwarzanych przez ANWIL.
Nowa inwestycja ANWIL to kolejny element infrastruktury logistycznej budujący pozycję rynkową Grupy ORLEN. Koncern wspiera projekty realizowane przez spółki zależne, które zwiększają konkurencyjność i gwarantują efektywność ekonomiczną – powiedział Piotr Gorzeński, Dyrektor Wykonawczy ds. Logistyki PKN ORLEN.  
(mat, źródło: Anwil)