Antybiotyki w produkcji zwierzęcej

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  22 marca rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim.

Kontrolą objęto Inspekcję Weterynaryjną i Sanitarną w Zielonej Górze, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim oraz kilka powiatowych inspektoratów weterynarii w województwie lubuskim.

Wyniki kontroli wskazały na powszechność stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, uzasadnioną względami leczniczymi; niewystarczający nadzór nad sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego na targowiskach oraz niedostateczny nadzór weterynaryjny nad obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego na targowiskach miejskich.

W Polsce nie jest jednak dokładnie znana skala stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Wnioski dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jakie wypływały z kontroli, wskazują na konieczność:  podjęcia działań legislacyjnych polegających na zmianie formy i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, wdrożenia programu ograniczenia stosowania antybiotyków, prowadzenia na szerszą skalę akcji interwencyjno-edukacyjnej.

W dyskusji podkreślano bardzo trudną sytuację inspekcji weterynaryjnych, jak również problem braku nadzoru nad stanem żywności. Postulowano również powołanie urzędowej kontroli żywności (zapowiadana kilka lat wcześniej Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności do tej pory nie powstała).

Źródło: Sejm RP