ANR: Bieżące zaległości coraz mniejsze

W poniedziałek, 1 października w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyła się konferencja prasowa nt: Windykacja należności od dzierżawców i nabywców mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.””

Sytuację związaną z bieżącymi oraz zaległymi płatnościami na rzecz Agencji przedstawili Wiceprezesi Agencji, Sławomir Pietrzak i Waldemar Humięcki (na zdjęciu) oraz Zbigniew Polanowski, zastępca dyrektora Zespołu Finansowego Agencji. Zwrócili oni uwagę na złożoność problemów, jakie charakteryzują warunki gospodarowania na polskiej wsi, co przez lata warunkowało wywiązywanie się z umów przez nabywców i dzierżawców państwowych nieruchomości rolnych.

Wiceprezes Sławomir Pietrzak podkreślił, że od 2004 roku udało się zahamować przyrost zaległości z tytułu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych. Z kolei Wiceprezes Waldemar Humięcki zaznaczył, że mali dzierżawcy praktycznie nie mają żadnych zaległości względem Agencji.

Dyrektor Polanowski charakteryzując strukturę zaległych należności podsumował, że na koniec 2006 roku zaległości w płatnościach na rzecz Agencji wynosiły około 808 mln zł i w większości powstały w latach 90-tych. Zaległości te stanowią 4,8 % wszystkich spłaconych należności w okresie od 1992 roku do końca 2006 roku w kwocie 16 mld 700 mln zł.

źródło: ANR
opr. MS, Wrp.pl.