Ankieta o szkodach łowieckich

W związku ze szkodami w uprawach rolniczych powodowanymi przez wolnożyjącą dziką zwierzynę oraz obecnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi odszkodowań za część tych szkód, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone są prace naukowe mające za zadanie zbadanie tego zagadnienia.

Naukowcy przygotowali ankietę mającą na celu zgromadzenie danych obrazujących rzeczywisty rozmiar takich szkód i okoliczności, w jakich one powstają. Ankiety przeprowadzane są anonimowo, a uzyskane dane zostaną wykorzystane dla celów naukowych, w związku z rozprawą doktorską opracowywaną pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego z Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyniki mogą również posłużyć do opracowania postulatów zmian w prawie dotyczącym przyznawania odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę, niezależnie od gatunku – informuje Kamila Piernik-Wierzbowska, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badany okres obejmuje lata od 2013 roku do dnia dzisiejszego, a każda ankieta dotyczy oddzielnej szkody (niezależnie od tego, czy była to szkoda jednorazowa, czy dotyczyła kilku miesięcy).

Ankieta, która znajduje się na stronie http://www.ankietaplus.pl/s/szkody (dostęp do ankiety zabezpieczony jest hasłem: badanie2016) powinna zostać wypełniona do 22 maja 2016 roku.