Angielski twoją szansą

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej po raz czwarty sfinansuje lekcje angielskiego trzem tysiącom gimnazjalistów z terenów wiejskich. W roku szkolnym 2010/2011 programem YOUNGSTER zostaną dodatkowo objęci uczniowie pochodzący z obszarów dotkniętych powodzią.

YOUNGSTER to program zainicjowany, zorganizowany i w pełni finansowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jest on adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjów z gmin wiejskich, wyłonionych w oparciu o kryteria ekonomiczne. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz ułatwienie jej dostępu do placówek ponadgimnazjalnych. Pełny roczny koszt programu pokrywanego ze środków Funduszu to ponad 1, 2 mln zł.

W programie biorą udział 102 gimnazja zlokalizowane w 78 gminach na terenie 14 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.
Podstawą do wyłonienia gmin przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej były takie wskaźniki, jak: poziom wydatków na oświatę, wielkość dochodów z PIT, wielkość pomocy społecznej na mieszkańca, stopa bezrobocia oraz wielkość dodatków mieszkaniowych.

Wśród wyłonionych gmin, dodatkowo w tym roku szkolnym, znalazło się w programie 15 gimnazjów z 11 gmin poszkodowanych w tegorocznej powodzi:
Bieliny, Bodzechów i Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie)
Grębów, Harasiuki, Krzeszów i Skołyszyn (woj. podkarpackie)
Klucze, Koszyce i Sękowa (woj. małopolskie)
Żukowice (woj. dolnośląskie)
Gminy te brały udział w pierwszej edycji konkursu dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Laur Gospodarności”, organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W sumie YOUNGSTER obejmie w tym roku ponad trzy tysiące uczniów.
Źródło: TBWAPR