Andrzej Zarajczyk uhonorowany Medalem Akademii Leona Koźmińskiego

Pod koniec września b.r. Andrzej Zarajczyk, przewodniczący rady nadzorczej Ursus S.A., został uhonorowany Medalem Akademii Leona Koźmińskiego za zasługi dla rozwoju uczelni oraz wkład w rozwój kształcenia menedżerskiego w Polsce.

Medal został wręczony przez prof. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego, prezydenta Akademii Leona Koźmińskiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Prof. Koźmiński podkreślił wieloletnią, owocną współpracę uczelni z Andrzejem Zarajczykiem oraz kierowaną przez niego spółką Pol-Mot Holding, zaznaczając, że jego sukcesy biznesowe, w szczególności odbudowa i rewitalizacja marki Ursus stanowią sztandarowy przykład sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz olbrzymiej determinacji w dążeniu do osiągania celów biznesowych, co powinno stanowić przykład dla studentów uczelni.
Andrzej Zarajczyk, komentując  przyznanie medalu powiedział: – Medal Akademii to dla mnie duże wyróżnienie. Odbieram to jako wyraz uznania oraz wsparcia dla prowadzonej przez nas polityki odbudowy Ursusa i stworzenia z niego narodowego championa. Ursus dziś to rosnący gracz na rynku, posiadający rozpoznawalną markę, szeroką ofertę produktową oraz ogromny potencjał do rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym, czego przykładem jest ekspansja spółki w Afryce – powiedział Zarajczyk.

Wyróżnienie to przyznawane jest od 2003 r. osobom spoza uczelni, które są z nią szczególnie związane, tj. wspierają ją swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie strategii, programów kształcenia i rozwoju, dostosowywania programów nauczania do potrzeb praktyki, a także nawiązywania międzynarodowych kontaktów naukowych i dydaktycznych.
Renata Struzik, źródło: Ursus