Andrzej Lepper powrócił do gry

Po kilkutygodniowych negocjacjach, wczoraj umowę koalicyjną ponownie zawarły PiS i Samoobrona oraz LPR. Andrzej Lepper ponownie został nominowany na wicepremiera i ministra rolnictwa.

Wczoraj późnym wieczorem bez udziału mediów prezydent Lech Kaczyński wręczył nominację na wicepremiera oraz ministra rolnictwa Andrzejowi Lepperowi. Tym samym powstała stara, nowa” koalicja. Jak donosi prasa, jednocześnie zmodyfikowano, w niewielkim stopniu poprzednio obowiązującą umowę koalicyjną. Lepper zażądał większego udziału członków Samoobrony w obejmowaniu stanowisk podsekretarzy stanu w ministerstwach. Podtrzymał natomiast zapisy mówiące o przejęciu kierownictwa nad agencjami rolnymi. W zamian za to Lepper obiecał, że nie będzie już dochodziło z jego strony do kryzysów w koalicji, jeśli PiS i LPR będą realizować podpisaną umowę koalicyjną. Prezydent Kaczyński komentując wczorajsze wydarzenia, stwierdził, że obecnie nie ma już podstaw do zakłócenia pracy koalicji, ponieważ powstała stabilna większość w Sejmie. Po wczorajszej nominacji A. Leppera na wicepremiera wniosek SLD i PO o samorozwiązanie izby nie ma szans. W “Sygnałach Dnia” Marek Jurek marszałek Sejmu, powiedział, że dla PiS głównym motywem podpisania po raz drugi umowy koalicyjnej z Samoobroną było zbudowanie większości parlamentarnej. Zdaniem marszałka Jurka, umowa koalicyjna nie uległa większym zmianom.

Na podstawie doniesień prasowych MS