Analizy i prognozy rynku cen surowców rolnych

Bank BGŻ opublikował na stronie internetowej http://www.bgz.pl/ najnowsze wydanie Agro Monitora, publikacji kwartalnej zawierającej prognozy cen podstawowych surowców rolnych. Bieżące opracowanie dotyczy okresu I-III kwartał 2010 roku.

Zboża
Zespół Analiz Rynków Rolnych Banku BGŻ oczekuje, że na rynku zbóż do połowy kwietnia dominować będą spadkowe tendencje cenowe wynikające przede wszystkim z wysokiej podaży ziarna zarówno z magazynów krajowych, jak i z importu. Ponadto w perspektywie maj-czerwiec 2010 r. możliwy jest jedynie relatywnie niski sezonowy wzrost cen. W rezultacie pod koniec drugiego kwartału 2010 r. prognozowane ceny pszenicy, jęczmienia i żyta będą kształtować się co najwyżej na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznym okresie 2009 roku. W przypadku kukurydzy oczekuje się, iż jej cena będzie w tym okresie o ok. 10-15% niższa niż przed rokiem. Ponadto w okresie żniw, czyli miesiącach lipiec-sierpień, cena pszenicy konsumpcyjnej, żyta i kukurydzy prawdopodobnie spadnie do poziomu niższego niż notowany w tym samym okresie 2009 roku.

Oleiste
Analitycy przewidują, że w drugim kwartale br. nastąpi nieznaczne umocnienie notowań cen rzepaku na rynku krajowym, spowodowane głównie rosnącym zapotrzebowaniem na biodiesel w UE w wyniku wprowadzenia wyższych narodowych celów wskaźnikowych w zakresie jego wykorzystania w transporcie. W trzecim kwartale br. prognoza Banku BGŻ zakłada obniżkę cen nasion rzepaku w związku z relatywnie wysoką oczekiwaną podażą nasion roślin oleistych na rynku światowym.

Żywiec
Z prognoz analityków Banku BGŻ wynika, że sytuacja producentów żywca w perspektywie trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku powinna ulec poprawie. Czynniki sezonowe, poprawa sytuacji na unijnym rynku wieprzowiny oraz niskie krajowe pogłowie trzody chlewnej spowoduje, że przeciętna cena skupu trzody w trzecim kwartale 2010 r. może być około 0,30 do 0,70 zł/kg wyższa niż na początku marca. Rosnąć powinny również ceny skupu drobiu, gdyż niska opłacalność spowodowała przejściowy spadek produkcji. Ponadto, od 1 lipca Br. wchodzą w życie bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące utrzymania kurcząt mogące ponownie ograniczyć krajową produkcję drobiu. Utrzymuje się dobra sytuacja na rynku wołowiny. Ceny w perspektywie prognozy prawdopodobnie będą nadal o 10-20% wyższe niż przeciętnie w ostatnich pięciu latach.

Mleko
Ceny skupu mleka w horyzoncie prognozy prawdopodobnie będą wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku, niemniej w perspektywie najbliższych kwartałów powinny wykazywać tendencje spadkowe, o czym będzie decydować sezonowy wzrost podaży surowca. W kierunku wyższych cen skupu w relacji rocznej będzie oddziaływać przede wszystkim ożywienie gospodarcze, a wraz z nim wyższy światowy popyt na przetwory mleczarskie.

Źródło: AgroMonitor BGŻ nr 13 – marzec 2010

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności