Analiza sytuacji na rynku zbóż – żniwa 2011

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych ocenia, że ze względu na bardzo duże opady w miesiącu lipcu sytuacja producentów zbóż jest bardzo trudna. W czasie wymienionego miesiąca w wielu rejonach spadło aż 200 i więcej mm wody. Z tego powodu są już pierwsze objawy porastania zbóż, w szczególności pszenżyta. Niestety, duża ilość opadów uniemożliwia rozpoczęcie żniw ze względu na bardzo dużą wilgotność ziarna, a w wielu miejscach na niemożliwość wjazdu w pole ze względu na duże ilość wody w glebie.

Taka sytuacja jest praktycznie w całym kraju a lokalnie występują nawet podtopienia. Opóźnienie rozpoczęcia żniw zbóż spowoduje, że zagrożone będą terminy siewu rzepaku.
W maju i czerwcu mieliśmy oznaki suszy, co spowodowało, że zbiory zbóż będą mniejsze i będzie ich poniżej 26 mln ton. Duży wpływ na plon miały również duże przymrozki wiosenne. W niektórych regionach Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego wystąpił nie przymrozek a mróz dochodzący do minus 11 stopni. Niekorzystnie odbiło się to zwłaszcza na zbożach jarych.
Producenci, którym udało się mimo wszystko rozpocząć żniwa zauważają, że ziarno jest drobniejsze i będą problemy z uzyskaniem odpowiedniej gęstości oraz liczby opadania. To oznacza, że takie zboże przeznaczane będzie na paszę.
Nie powinno być obaw co do ziarna przeznaczonego na konsumpcję. Zapotrzebowanie na ten typ użytkowania powinny zaspokoić plony zebrane w dobrej jakości. Jednak zbyt mała ilość zbóż dobrej jakości może wpłynąć na jego cenę.
Jeśli chodzi o ceny, to wynikają one z ogólnej sytuacji na rynkach światowych i dużej redukcji zapasów na świecie, na co wpływ miała ubiegłoroczna sytuacja. Ogólnie ceny wszystkich zbóż powinny pozostać na obecnym poziomie. W żniwa możemy spodziewać się lekkich spadków, ale w późniejszym okresie – już po żniwach – ceny zbóż powinny się odbudować.
Dziś jeszcze za wcześnie, aby jednoznacznie określić ceny zbóż w dłuższym okresie. Na to może mieć duży wpływ sytuacja na rynkach w Rosji, Kazachstanie i Ukrainie. W ostatnim tygodniu ceny pszenicy na giełdzie MATIF wzrosły. Obawy uczestników rynku o kondycję zbóż w krajach UE ,w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi spowalniającymi tegoroczne żniwa, wywołały zwyżkę cen. W piątek 29/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) wyniosła 198,75 EUR/t, a w kontrakcie listopadowym – 197,75 EUR/t

Tadeusz Szymańczak
Rzecznik Prasowy PZPRZ