Amerykanie prognozują mniejsze zapasy zbóż

Z danych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) wynika, iż po wysokich zbiorach w 2008 r. na poziomie 2,22 mld ton (+ 5,0% r/r) zapasy zbóż znacznie wzrosną w wielu regionach świata m.in. w Unii Europejskiej (o 54,4% r/r do 28 mln ton) oraz w Rosji i na Ukrainie (łącznie o 231,7% do 20,8 mln ton). Jednakże w skali globalnej zapasy na koniec bieżącego sezonu 2009/2009 wyniosą 413,1 mln ton , czyli będą o 17,0% niższe aniżeli średnia z lat 1995 – 2006. N

Oznacza to, iż mimo częściowego odbudowania zapasów ceny ziarna pozostaną bardzo wrażliwe na zmiany wielkości produkcji. Dlatego tez czynnikiem sprzyjającym zmianie tendencji na rynku są pierwsze doniesienia o zmniejszeniu się powierzchni zasiewów zbóż na świecie i ograniczeniu wykorzystania nawozów (spadek plonów). Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej całkowita powierzchnia zasiewów pszenicy pod zbiory w 2009 r. na świecie zmniejszy się wobec 2008 r. o 1,6% do 221,7 mln ha, z w samej UE-27 o 1,5% do 27,1 mln ha. Znacznie większe ograniczenie powierzchni zasiewów oczekiwane jest w Rosji – o 9,8% do 24 mln ha oraz na Ukrainie o – 7,1% do 6,5 mln ha. Ukraińska firma konsultingowa UkrAgroConsult prognozuje, iż zbiory pszenicy na Ukrainie w 2009 r. spadną w stosunku do roku ubiegłego o 26,0% do 35,6 mln ton.

W opinii banku BGŻ w pierwszym półroczu 2009 r. będzie następować stopniowe umocnienie się notowań cen zbóż na rynku globalnym, które z opóźnieniem będzie przekładać się na rynki lokalne. W przypadku potwierdzenia się oczekiwanego obecnie spadku produkcji w głównych regionach upraw w nowym sezonie 2009/2010, przewiduje się znaczącego umocnienia cen pod koniec drugiego kwartału bieżącego roku. Jednocześnie niski poziom światowych zapasów będzie wpływał na znaczny wzrost zmienności cen zbóż.

źródło: Tadeusz Szymańczak/MIR
Foto: WRP