Amaferm TMR – nowe możliwości w tuczu bydła mięsnego

Wysoka jakość żywca wołowego w Polsce jest szansą na opłacalność produkcji w tym sektorze. Od wielu miesięcy, mimo wzrostu kosztów produkcji, ekstensywny tucz bydła pozostaje nadal opłacalny. Rok temu firma Provimi Polska, wprowadziła na rynek produkt Amaferm TMR, aby zagwarantować hodowcom jeszcze większe zyski. Pod koniec 2011 roku zostały przeprowadzone badania, które potwierdziły skuteczność stosowania tego produktu.

Analizując sytuację zarówno na rynku zagranicznym jak i polskim obserwuje się wysoki popyt na wołowinę, na co m.in. ma wpływ:
•podwyższenie przez Turcję wymagań co do jakości wołowiny brazylijskiej, a tym samym wzrost zakupu wołowiny z rynku europejskiego
•otwarcie się rynku rosyjskiego na import żywca wołowego z UE, w tym również z Polski
•rosnący deficyt dobrej jakości wołowiny w Unii Europejskiej i na świecie
•powolny, ale stały wzrost konsumpcji dobrej jakości wołowiny w Polsce

Dzięki tym czynnikom wzrost kosztów produkcji żywca wołowego nie był bardzo odczuwalny, a produkcja nadal przez następne kilka lat powinna być opłacalna. Już rok temu, firma Provimi Polska widząc perspektywy rozwoju tego sektora, wprowadziła na rynek produkt o nazwie Amaferm TMR (w formie gotowej do użycia).

Czym jest Amaferm TMR?
Idea działania tego produktu polega na pozytywnym stymulowaniu żywotności grzyba występującego w żwaczu Neocallimastix Frontalis. Grzyb ten rozbija” ściany komórkowe trawionych roślin, co pozwala pozostałej części flory celuloitycznej i enzymom na bardziej efektywne wnikanie do jej wnętrza, a to przyspiesza procesy trawienia.

Na chwilę obecną produkt spotkał się z wysokim uznaniem producentów mleka. Kolejnym krokiem jest dotarcie z produktem do ferm specjalizujących się w tuczu bydła mięsnego. Amaferm TMR to tani i łatwy w użyciu produkt, który znacznie zwiększa strawność najtańszych pasz gospodarskich takich jak: siano, sianokiszonki i kiszonki z kukurydzy. Koszt dziennej dawki dla krowy lub opasa oscyluje w granicach 0,35-0,40 PLN za 200 g/szt.

Badania skuteczności produktu Amaferm TMR
W 2011 roku firma Provim Polska przeprowadziła badania, które objęły komercyjne fermy krów mlecznych, aby sprawdzić jak produkt sprawdza się w warunkach polskich. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniej publikowane rezultaty badań w USA, Meksyku, Argentynie i innych krajach. Od września 2011 roku Amaferm TMR został zastosowany w żywieniu niewielkiej grupy jałówek rasy mięsnej Limousine. Tak jak w przypadku krów mlecznych, tak i tym razem, wyniki testów amerykańskich zostały potwierdzone. Według University of Illinois, w czasie testu, który trwał 38 dni, pobór suchej masy (DMI) wzrósł o 2,2%, a dzienny przyrost o 8%. W Nebraska Feeder Cattle study przez okres 30 dni dzienny przyrost zwiększył się o 8,3% a zużycie paszy na 1 kg przyrostu spadło o 4-5-7,5%.

Gospodarstwo, w którym przeprowadzono testy usytuowane jest w Wielkopolsce i dysponuje areałem 320 ha. Podstawową działalnością gospodarstwa jest produkcja roślinna, a produkcja żywca wołowego stanowi jej uzupełnienie. Stado podstawowe liczy 60 krów rasy Limousine. Przy aktualnych warunkach rynkowych i sprzyjającej koniunkturze, hodowca stopniowo zwiększa liczebność stada podstawowego, ale jak mówi, dużym problemem jest ograniczona dostępność do dobrej jakości materiału hodowlanego.

Badania trwały od 8 września 2011, do stycznia 2012 roku. Średnia waga początkowa testowanych jałówek wyniosła 352,67 kg/szt., a dla grupy kontrolnej 351 kg/ szt. Wszystkie jałówki w obu grupach urodziły się w przeciągu 30 dni, więc różnice wagowe i wiekowe były znikome. Podstawowe żywienie dla obu grup stanowiły: siano (do woli), kiszonka z kukurydzy (10-12 kg/szt. na dzień) oraz koncentrat 20% dla byków + śruta jęczmienna w ilości (1 kg/szt. na dzień). Grupa testowa dodatkowo otrzymywała od 1 do 10 dnia 100 g Amaferm TMR/szt. na dzień, a od 11 do 130 dnia tuczu 200 g/szt. na dzień. Całkowite zużycie i koszty poniesione na Amaferm TMR w okresie testu wyniosły 40 PLN/szt./130 dni.

Średnia waga końcowa w grupie kontrolnej wyniosła 470 kg/szt. a w grupie testowej 508,33 kg/szt. Średnia różnica w przyroście na sztukę to 38,33 kg na korzyść sztuki skarmianej Amaferm TMR. Mnożąc tę różnicę x 7 PLN (średnia cena za 1 kg żywca) otrzymujemy 268 PLN/szt. dodatkowego przychodu za cały okres trwania testu.

Uzyskany zysk od 1 sztuki to 228 PLN: 268PLN przychód dodatkowy – 40 PLN dodatkowy koszt poniesiony na Amaferm dla 1 szt. na okres testu. Dodatkową korzyścią ze stosowania Amaferm TMR może być przyspieszenie tuczu oraz szybszy obrót w sprzedaży.

W przyszłości firma Provimi Polska planuje wykonać kolejne testy z udziałem Amaferm TMR, przeprowadzone na bykach innych ras mięsnych oraz w przedziale wagowym do 300kg i 350 kg, w których cena za 1kg żywca wołowego rasy mięsnej jest dużo wyższa. Na chwilę obecną, możemy ostrożnie stwierdzić, iż Amaferm TMR, przy niskich nakładach, znacznie podnosi rentowność produkcji żywca wołowego. Tym samym potwierdza to również dane na temat Amaferm publikowane w USA.