Alpaki w Polsce

Upadek przemysłu włókienniczego, w tym wełnianego, nieopłacalna hodowla owiec w Polsce (aktualnie mamy 214 tys. sztuk owiec, a w roku 1986 było ich 5 mln.) spowodowały, że Polska musi importować tkaniny wełniane i wyroby, głównie z Dalekiego Wschodu. Czy jest jeszcze szansa dla rozwoju hodowli polskich owiec i produkcji wyrobów z polskiej wełny?

W najbliższych latach takiej szansy nie ma. Natomiast jest możliwość rozwoju hodowli alpak, zwierząt podobnych do lamy, pochodzących z Ameryki Południowej, głównie z Peru.
Alpaki są roślinożernymi przeżuwaczami, które różnią się od pozostałych znanych nam gatunków zwierząt gospodarskich. Mogą być hodowane w każdym klimacie. Alpaki są zwierzętami średniej wielkości i mają oryginalną budowę ciała z delikatną głową, dużymi oczami i dwudzielną wargą. Głowa osadzona jest na długiej szyi, a tułów na smukłych kończynach. Całe ciało pokryte jest okrywą wełnianą. Dwudzielna warga służy do skubania roślinności bez wyrywania jej z korzeniami, co odróżnia je od pozostałych przeżuwaczy. Alpaki posiadają niezwykle wydajny system trawienny pozwalający im przeżyć w bardzo trudnych warunkach klimatycznych. Posiadają trzykomorowy żołądek. W swojej diecie wykorzystują najtańsze pasze gospodarskie. Alpaki żyją 15-20 lat. Ich życie reprodukcyjne jest także długie dzięki czemu hodowla jest długotrwała. Są to zwierzęta inteligentne, odporne na choroby, łatwe w utrzymaniu i nie powodujące strat w hodowli.

Aktualnie na terenie Polski jest 5 hodowli, które posiadają stada od 40 do 100 sztuk oraz kilka hodowli o liczności poniżej 40 sztuk. Łącznie w Polsce mamy ok. 600 sztuk alpak. Dla porównania w Niemczech hoduje się już 10 tysięcy sztuk.
W Polsce obserwuje się duże zainteresowanie rozwojem hodowli alpak. Co jest tego powodem?
Odpowiedzią może być następujące porównanie: średnia cena rynkowa owcy np. merynosa polskiego kształtuje się na poziomie 200-250 zł/szt. Cena zakupu alpaki – 5-7 tys. zł/szt. Cena wełny owczej pranej wynosi 15-20 zł/kg, cena wełny alpaki również pranej wynosi 150-200 zł/kg. Poza tym koszt hodowli w przypadku alpak jest o ok. 30% niższy niż hodowli owiec. Jeśli chodzi o uzysk wełny po strzyży to wyniki są porównywalne. Alpaka daje bardzo dobrą wełnę o znacznie lepszych właściwościach użytkowych od wełny owczej.
Importerem stad alpak do Polski jest pan Rodrigez z firmy Quintessence Alpacas. Ma on swojego przedstawiciela w Polsce pana Mariusza Wierzbickiego, który zajmuje się sprzedażą zwierząt w miejscowości Bujenka w okolicach Ciechanowca na Podlasiu. Zwierzęta sprowadzane są z Ameryki Południowej (Peru, Chile). Powodem szerokiego zainteresowania tymi zwierzętami jest cienkie włókno o specyficznej strukturze, co sprawia, że zalicza się je do grupy włókien tzw. specjalnych i konkuruje ono na rynku z kaszmirem, moherem oraz angorą. Występuje w szerokiej gamie kolorów i ma niezwykłe właściwości termiczne. Włókno alpaki występuje w 22 naturalnych kolorach. Cena włókna na rynku międzynarodowym jest wysoka ze względu na niespotykane właściwości oraz niewielką skalę produkcji. Trwałość w użytkowaniu wyrobów z alpaki jest trzykrotnie wyższa od wyrobów z wełny owczej. Ciepłochronność wyrobów z wełny alpaki aż czterokrotnie przewyższa ciepłochronność wyrobów z wełny owczej. Każdy etap przetwarzania wełny alpaki na przędzę czy gotowy wyrób znacznie podnosi jego cenę. Dlatego hodowcy alpak najchętniej chcą sami przetwarzać włókna na wyroby. Inny pożytek z alpak to mięso, które ma wysoką wartość odżywczą ze względu na dużą zawartość białka i niską cholesterolu.
Interesujący i ciekawy wygląd oraz łagodny charakter alpak sprawia, że wykorzystuje się je także w agroturystyce i rekreacji oraz alpako-terapii.
Jak do tej pory nie ma zainteresowania Państwa hodowlą alpak. W Polsce zwierzęta te są uważane jako zwierzęta egzotyczne. Dla rozwoju hodowli nie ma zatem wsparcia ze strony Państwa. W maju tego roku w Warszawie powstał Polski Związek Hodowców Alpak. Związek będzie czynił starania o przekwalifikowanie tych zwierząt jako hodowlane.
A zatem czy istnieje szansa rozwoju hodowli alpak?
Na pewno są szanse rozwoju, choćby ze względu na dużą opłacalność hodowli oraz doskonałe włókna i atrakcyjne wyroby z tzw. górnej półki”.
Z roku na rok przybywa nowych hodowców, a tym samym wzrasta ilość alpak. Należy się spodziewać, że po przekwalifikowaniu tych zwierząt na hodowlane będzie również pomoc Państwa w kierunku intensyfikacji rozwoju hodowli.
Jakie są potrzebne środki finansowe i warunki na rozpoczęcie hodowli alpak w Polsce?
W celu założenia hodowli największe nakłady ponosi się na zakup zwierząt, których cena jednostkowa kształtuje się w granicach 5-7 tyś/ szt. Następnie wymagane są odpowiednio przystosowane pomieszczenia i zagrody. Zimą alpakom wystarczy za schronienie nieocieplany budynek, wyściełany słomą i wyposażony w koryto na marchew, siano i pasze treściwe oraz dostęp do wody. Latem przez cały dzień alpaki utrzymywane są na ogrodzonym pastwisku. Żywienie alpak jest proste, składa się głównie z siana i wody zimą. Można podawać również suchy chleb i siekaną marchew. Latem alpaki mogą przez cały dzień przebywać na pastwisku, ale w upalne dni jak i deszczowe powinny mieć schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Na 1 ha pastwiska można utrzymać 10-15 sztuk alpak.

Korzyści wynikające z hodowli alpak: wysoka cena włókna i wyrobów, doskonałe mięso o wysokiej wartości odżywczej, znaczne dochody ze sprzedaży młodych zwierząt innym hodowcom. Korzyści mogą być osiągnięte już w 2 roku hodowli.

W Polsce od strony naukowej w zakresie hodowli alpak zajmuje się SGGW w Warszawie. W zakresie badań naukowych nad strukturą, właściwościami wełny i wyrobów zajmuje się Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu – Zakład Włókien Białkowych w Łodzi. IWNiRZ 4 lata temu nawiązał ścisłą współpracę z największym hodowcą alpak w Polsce – Alpakarnia P&M Pietrzykowscy. Hodowla istnieje od 2005 roku. Obecnie stado liczy ponad 100 sztuk alpak.
W ramach naukowej współpracy w projekcie celowym dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego został rozwiązany problem prania wełen alpaki w małych partiach. Projekt ten został zakończony i wdrożony w przedsiębiorstwie P&M Pietrzykowscy w Szyszyńskich Holendrach k/ Konina w grudniu 2010 roku.

Dr inż. Zdzisław Czaplicki pracuje w łódzkim oddziale Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Kierunki jego naukowej działalności to nowe metody badawcze, naturalne surowce włókiennicze oraz innowacyjne technologie z zakresu włókiennictwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Jego naukowe osiągnięcia mają wybitny charakter o czym świadczą otrzymane nagrody, wyróżnienia i odznaczenia: Włókiennik Roku 2006, Wyróżniony Inżynier 2008 w plebiscycie Przeglądu Technicznego, wyróżnienia “Łódzkie EUREKA” 2008 i 2009 za wybitne osiągnięcia naukowe, Belgijski Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości 2008, Złoty Krzyż Zasługi otrzymany od Prezydenta RP w 2010 roku.
W latach 2006-2011 za wynalazki i rozwiązania techniczne przedstawione na 27 światowych wystawach otrzymał 42 medale, w tym 23 złote, 11 srebrnych i 8 brązowych oraz wiele dyplomów i wyróżnień specjalnych.
W latach 2007-2011 otrzymał 8 nagród i dyplomów od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. Dr inż. Zdzisław Czaplicki od 4 lat zajmuje się nowym w Polsce naturalnym surowcem włókienniczym jakim jest wełna alpaki. W roku 2010 w ramach projektu celowego opracował i wdrożył do praktyki technologię prania wełen alpaki w małych partiach.

;Dr inż. Zdzisław Czaplicki Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu;3255.jpg;;;1;;0;0;;1;1;1;;0;;0;0;;0;713;1;0;
9764;3;-1;2011-09-19;2011-09-19;Polskie jabłka w Brukseli;Degustacja polskich jabłek pochodzących z Kotliny Łąckiej odbędzie się w dniach 20-21 września w Brukseli w budynkach Rady i Parlamentu Europejskiego.
;Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wręczał jabłka łąckie, które są wyraziste w smaku, kwaśniejsze oraz bardziej aromatyczne od przeciętnych. W 2010 roku jabłka łąckie zostały wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Owoce te charakteryzują się jędrnością miąższu i soczystością. Nic zatem dziwnego, że jabłka łąckie cieszą się tak dużym zainteresowaniem wśród konsumentów poszukujących owoców o najwyższych walorach jakościowych i smakowych.
Obecność polskich jabłek w Brukseli jest kontynuacją akcji promocyjnej artykułów rolno – spożywczych prowadzonej przez polską prezydencję i prezentowania ich jako produktów specyficznych wyróżniających się wysoką jakością.
Jabłka będą dostępne w dniu 20 września br. w holu głównym w budynku Rady Unii Europejskiej oraz w dniu 21 września w budynku Parlamentu Europejskiego.
MRiRW”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności