Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizują 19  czerwca  w Senacie konferencję „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”. Współorganizatorem konferencji jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i redakcja „Gazety Sołeckiej”.

 – W drugiej części konferencji odbędzie się podsumowanie konkursu „Sołtys roku 2016”. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn – informuje Biuro Prasowe Senatu RP

Źródło: Senat RP