Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP organizują 19 czerwca w Senacie konferencję „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”.

W drugiej części konferencji odbędzie się podsumowanie  organizowanego Przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów konkursu „Sołtys roku 2016”. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn.

Źródło: Senat RP