Aktywne gospodynie poszukiwane

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku do izb rolniczych w całej Polsce można zgłaszać kandydatki  do udziału w konkursie pn. “Rolniczki motorem innowacji w Polsce”.

Pierwsza  edycja  organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych konkursu będzie prowadzona pn. “Rolniczki motorem wzrostu innowacyjności w polskich gospodarstwach”

Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Konkurs będzie odbywał się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym zostaną oddelegowane na konkurs organizowany przez Komisje Kobiet Copa w Brukseli.

Do zadań wojewódzkich izb rolniczych należy wybór laureatki wojewódzkiej i przesłanie wniosku do laureatki konkursu z danego województwa na formularzu KRIR do KRIR jako kandydatki do konkursu ogólnopolskiego.

Źródło: KRIR