Aktualne ceny żywca wieprzowego

W dniach 29.01 – 4.02.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za żywiec wieprzowy płacono przeciętnie 4,16 zł/kg, o 1% więcej niż przed tygodniem. Jednocześnie było to o 5% mniej niż miesiąc wcześniej i o 16% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– W krajach UE dynamika zmian cen żywca wieprzowego była niewielka. Przeciętna unijna cena zakupu świń rzeźnych klasy E (zgodnie z danymi KE) wyniosła 134,26 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była nieznacznie (o 0,4%) wyższa niż przed tygodniem, ale o 4% i o 12% niższa niż przed miesiącem i przed rokiem.

W porównaniu z poprzednim tygodniem ceny żywca wieprzowego obniżyły się w ośmiu krajach UE (m.in w Hiszpanii – do 122,36 EUR/100 kg i w Wielkiej Brytanii – do 165,36 EUR/100 kg), a wzrosły w siedmiu krajach, m.in. w Niemczech (135,67 EUR/100 kg). Ceny nie uległy zmianie m.in. w Danii (124,02 EUR/100 kg), Holandii (116,21 EUR/100 kg) i we Francji (122,00 EUR/100 kg.). Natomiast krajowa cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 132,30 EUR/100 kg – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR