Aktualne ceny zbóż – więcej płacimy za zboża paszowe

Na przełomie października i listopada na rynku krajowym ceny zakupu zbóż konsumpcyjnych uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny zakupu zbóż paszowych.

– W dniach 30.10 – 5.11.2017 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  za pszenicę konsumpcyjną płaciły średnio 668 zł/t wobec 670 zł/t w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 5% wyż-sza niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie uzyskiwano 561 zł/t, o 1% mniej niż tydzień  wcześniej i nieznacznie (o 0,3%) mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku żyto było o 6% droższe.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego wynosiła 628 zł/t, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 17% droższe niż przed rokiem.  Za ziarno kukurydzy w skupie płacono przeciętnie 618 zł/t, o 4% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 8% mniej niż przed miesiącem. Cena kukurydzy była o 10% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Według ekspertów Biura Analiz i Strategii KOWR ceny zbóż na rynku krajowym będą podążały za tendencjami na rynkach zagranicznych, wykazując sezonowy wzrost w miarę wyczerpujących się zasobów.  W tej sytuacji ocenia się, że krajowe ceny skupu zbóż do końca 2017 r. będą wyższe od cen w porównywalnych miesiącach 2016 r. W marcu 2018 r. ceny pszenicy ogółem  i żyta mogą być zbliżone do notowanych rok wcześniej, natomiast poziom cen pszenicy konsumpcyjnej może być nieco wyższy niż przed rokiem.

Źródło: KOWR