Aktualne ceny zbóż

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy nieco wzrosły.

W dniach 22–28.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną skupowano średnio po 679 zł/t, o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 1% niższa niż miesiąc wcześniej i nieznacznie (o 0,2%) niższa niż przed rokiem.Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 575 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o niecały 1% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 2% wyższa od notowanej przed rokiem.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 668 zł/t wobec 665 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była o 1% niższa od uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 7% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 roku. Za kukurydzę przeciętnie płacono 628 zł/t, o 2% więcej niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było jednak o 3% tańsze.

Źródło: KOWR