Aktualne ceny zbóż

W dniach 1–7.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju wsi  pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 683 zł/t, nieznacznie (o 0,2%) taniej niż w poprzednim notowaniu. Cena ta była o około 1% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 2% wyższa niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w kraju, tak jak przed miesiącem, uzyskiwano 583 zł/t. Był to poziom o 2% wyższy niż w poprzednim notowaniu. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 8% droższe.

Jęczmień paszowy kupowano przeciętnie po 654 zł/t, o 3% taniej niż w poprzednim notowaniu. Cena tego ziarna była zbliżona do uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 8% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.

W pierwszym tygodniu 2018 roku za kukurydzę  przeciętnie płacono 623 zł/t, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 3% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była zbliżona do notowanej przed rokiem.

Źródło: KOWR