Aktualne ceny zbóż

Na przełomie listopada i grudnia na rynku krajowym ceny monitorowanych zbóż były wyższe od notowanych tydzień wcześniej, z wyjątkiem żyta konsumpcyjnego, którego ceny uległy obniżeniu.

– W dniach 27.11 – 3.12.2017 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej ministerstwa rolnictwa za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie uzyskiwano 684 zł/t, o 0,5% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 2% więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 3% droższe – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa.

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 577 zł/t i była o 0,5% niższa niż ty-dzień wcześniej, ale o 3% wyższa niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 8% droższe niż przed rokiem.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 656 zł/t, o 2% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 17% wyższa niż w porównywalnym okresie 2016 r.

Za kukurydzę średnio w kraju płacono 616 zł/t, o 3% więcej niż w poprzednim tygodniu. Kukurydza była nieznacznie (o 0,4%) tańsza niż przed miesiącem, ale o 3% droższa niż rok wcześniej.

Źródło: KOWR