Aktualne ceny zbóż

W drugim tygodniu listopada na rynku krajowym odnotowano różnokierunkowe zmiany cen zbóż. W dniach 6–12.11 w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną, tak jak w poprzednim tygodniu, przeciętnie uzyskiwano 668 zł/t. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 8% droższe.

– Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 572 zł/t i była o 2% wyższa niż tydzień wcześniej i nieznacznie (o 0,4%) wyższa niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 9% droższe niż przed rokiem. Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 640 zł/t, o 2% wyższym niż przed tygodniem. Cena ta była o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 17% wyż-sza niż w porównywalnym okresie 2016 r. Za kukurydzę średnio w kraju płacono 609 zł/t, o 1,5% mniej niż w poprzednim tygodniu. Kukurydza była o 8% tańsza niż przed miesiącem, ale o 4% droższa niż rok wcześniej – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa .

Źródło: KOWR