Aktualne ceny zbóż

Żniwa w całym kraju mają się ku końcowi. Jak przekłada się to na notowania podstawowych zbóż? Aktualnie ceny są znacznie wyższe niż przed rokiem, jednak porównując je do ubiegłego tygodnia, odnotowano same spadki.

W okresie 14 – 20.08.2017 r. średnia cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 638 zł/tonę, co oznaczało spadek o 1,6% stosunku do poprzedniego tygodnia (649 zł/tonę) i spadek o 8,4% w porównaniu do analogicznego tygodnia miesiąc wcześniej (697 zł/tonę). Natomiast w stosunku do analogicznego tygodnia 2016 roku (616 zł/tonę), cena pszenicy konsumpcyjnej była wyższa 3,6%.

Średnia cena pszenicy paszowej ukształtowała się na poziomie 645 zł/tonę, co oznaczało praktycznie ten sam poziom co tydzień wcześniej (644 zł/tonę), ale spadła o 14,6% w porównaniu do analogicznego tygodnia miesiąc wcześniej (755 zł/tonę). Natomiast w stosunku do analogicznego tygodnia 2016 roku (605 zł/tonę), cena pszenicy paszowej była wyższa o 6,5%.

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego w analizowanym tygodniu ukształtowała się na poziomie 541 zł/tonę, co oznaczało spadek o 1,0% stosunku do poprzedniego tygodnia (547 zł/tonę) i spadek o 13,8% w porównaniu do analogicznego tygodnia miesiąc wcześniej (628 zł/tonę). W stosunku do analogicznego tygodnia 2016 roku (487 zł/tonę), cena żyta konsumpcyjnego wzrosła o 11,2%.

Średnia cena żyta paszowego ukształtowała się na poziomie 507 zł/tonę, co oznaczało spadek o 3,1% stosunku do poprzedniego tygodnia (524 zł/tonę) i spadek o 18,3% w porównaniu do analogicznego tygodnia miesiąc wcześniej (621 zł/tonę). Natomiast w stosunku do analogicznego tygodnia 2016 roku (469 zł/tonę), cena żyta paszowego była wyższa o 8,1%.

Średnia cena kukurydzy paszowej ukształtowała się na poziomie 742 zł/tonę, co oznaczało wzrost o 1,1% stosunku do poprzedniego tygodnia (734 zł/tonę) i wzrost o 3,8% w porównaniu do analogicznego tygodnia miesiąc wcześniej (715 zł/tonę). W stosunku do analogicznego tygodnia 2016 roku (670 zł/tonę), cena kukurydzy paszowej była wyższa o 10,7%.

Źródło: MR i RW