Aktualne ceny zbóż

0
756

Na rynku krajowym w pierwszej dekadzie listopada 2018 r. zmiany cen zbóż były niewielkie. W dniach 5–11.11.2018 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pszenicę konsumpcyjną płaciły 830 zł/t, nieznacznie (o 0,4%) mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 2% wyższa niż przed miesiącem i o 24% wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 714 zł/t wobec 712 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 2% droższe niż przed miesiącem i o 25% droższe niż w tym samym okresie 2017 r.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 804 zł/t, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. Cena ta była o 3% wyższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 26% wyższa niż przed rokiem.

Średnia krajowa cena zakupu kukurydzy wyniosła 712 zł/t i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 2% tańsze niż przed miesiącem, ale o 17% droższe niż rok wcześniej.

Źródło: KOWR