fbpx

Aktualne ceny zbóż

W większości województw zbiory zbóż zostały już zakończone lub dobiegają końca. Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa popyt na zboża ze strony przemysłu zbożowo-młynarskiego wzrasta, lecz rolnicy posiadający powierzchnie magazynowe nie spieszą się z dostawami ziarna do skupu. Sytuacja ta, jak zaznacza KOWR wywiera presję na wzrost cen zbóż.

W pierwszych dniach sierpnia w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pszenicę konsumpcyjną skupowano średnio po 738 zł/t, o 3% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 4% drożej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 16% wyższa niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 585 zł/t, o 4% więcej niż tydzień wcześniej i o 2,5% więcej niż przed miesiącem. Zboże to było o 5% droższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 681 zł/t, o 4% wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 6% wyższym niż miesiąc wcześniej. Ziarno to było o 19% droższe niż przed rokiem.

Kukurydzę w kraju skupowano średnio po 715 zł/t, o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 3% drożej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była jednak o 2% niższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.

Źródło: KOWR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.