Aktualne ceny zbóż

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lutego 2018 r. pszenica konsumpcyjna i żyto konsumpcyjne potaniały, a jęczmień paszowy nieznacznie podrożał. Cena kukurydzy praktycznie nie uległa zmianie. W dniach 5–11 lutego 2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średnia cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 668 zł/t, o 1% niższym niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca oraz roku zboże to było o 2% tańsze.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 577 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 2% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 2% wyższa od notowanej przed rokiem.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego wyniosła 668 zł/t i była o 0,5% wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale nieznacznie (o 0,2%) niższa niż przed czterema tygodniami. Zboże to było jednak o 6% droższe niż przed rokiem.

Kukurydzę, tak jak tydzień wcześniej, śred-nio w kraju skupowano po 632 zł/t. Cena tego ziarna była o 6% wyższa od uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 2% niższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.

Źródło: KOWR