Copa – Cogeca: jak zapewnić spójność z przyszłą Wspólną Polityką Rolną?

Copa Cogeca

W ocenie Copa – Cogeca odroczenie uwzględnienia rolnictwa w akcie delegowanym w sprawie taksonomii (ustanowienia systemu jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju) jest rozwiązaniem praktycznym i spójnym. Zdaniem największych europejskich organizacji rolniczych jedynie w ten sposób można zapewnić spójność z przyszłą Wspólna Polityką Rolną , w sprawie której dyskusje jeszcze trwają.

– Terminy odgrywają coraz ważniejszą rolę w polityce UE. Naszym zdaniem decyzja Komisji o przesunięciu prac nad sektorem rolnym w kontekście ekologicznego finansowania jest logiczna. Jakiekolwiek decyzje w ramach aktu delegowanego nie miałyby sensu zważywszy na fakt, że negocjacje trójstronne w sprawie WPR jeszcze się nie zakończyły, a współprawodawcy nie ustalili jeszcze wielu kwestii. Po znalezieniu kompromisu w sprawie WPR trzeba będzie jednak szybko wrócić do tego tematu. Apelujemy o rychłe uwzględnienie rolnictwa w akcie delegowanym w sprawie taksonomii, zaraz po przyjęciu nowej WPR, pod warunkiem, że zaproponowane kryteria będą równoważne z wymaganiami WPR – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Komisja Europejska w licznych komunikatach dotyczących taksonomii wielokrotnie podkreślała, że rolnictwo odgrywa kluczową rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatu, a równocześnie wpływa korzystnie na dostosowywanie się do nich, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i promowanie innych celów zrównoważonego rozwoju.

– Zauważyliśmy jednak, że obawy sektora rolnego nie są brane pod uwagę w ramach prac nad aktami delegowanymi, a postulaty o zaangażowanie rolników i spółdzielni rolniczych w działalność platformy zostały zignorowane. Copa i Cogeca mają nadzieję, że gdy rolnictwo wróci na pierwszy plan po osiągnięciu porozumienia co do WPR, rozmowy będą prowadzone również z rolnikami i ich spółdzielniami – dodaje Pesonen.

Według Copa – Cogeca akt delegowany w sprawie taksonomii musi być spójny z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych ustanowionymi w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej (REDII) w odniesieniu do bioenergii. Dyrektywa ta została zmieniona niedawno, nie została więc jeszcze w pełni wdrożona na szczeblu krajowym. Może dojść do poważnych zakłóceń na rynku, jeśli w ramach taksonomii zostaną wprowadzone surowsze, dodatkowe wymogi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności