Akarycyd Milbeknock pod nową banderą

Jako, że prawa do dystrybucji akarycydu Koromite/Milbeknock przejmuje nowa firma, na naszym rynku szykują się pewne zmiany. Przede wszystkim, zostanie zmieniona nazwa dostępnego w Polsce środka owadobójczego Sumo. Dodatkowo, pojawi się u nas nowy preparat.

Firmy Mitsui Chemicals Agro , Inc (MCAG) i  Belchim Crop Protection poinformowały, że wszelkie prawa do dystrybucji środka owadobójczego/akarycydu Koromite/Milbeknock na rynku europejskim zostały przyznane firmie Belchim Crop Protection.

Proces przejęcia praw do dystrybucji będzie przebiegał etapami w poszczególnych krajach i cała transakcja zostanie sfinalizowana do końca 2015 r. Co to oznacza dla nas? W praktyce, na rynku polskim oznacza to przejęcie praw do dystrybucji środków Koromite oraz Sumo. Nazwa tych ostatnich zostanie zmieniona na Milbeknock.
 
W tym samym czasie, firma Belchim Crop Protection będzie podmiotem odpowiadającym za wznowienie rejestracji substancji aktywnej milbemektyna na terenie UE.
 – Milbemektyna jest i będzie ważną substancją w obecnym i przyszłym portfolio naszych produktów – mówi Dirk Putteman, dyrektor zarządzający Belchim Crop Protection. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wykonaliśmy kolejny krok we współpracy z innowacyjną firmą naukowo-badawczą, jaką jest Mitsui Chemicals Agro. W ten sposób kontynuujemy budowę gamy innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa na dziś oraz na przyszłość – zapowiada.
 
Koromite/Milbeknock to akarycyd o szerokim spektrum działania na różne gatunki przędziorków. Produkt działa na wszystkie stadia rozwoje (jaja, larwy, nimfy i pokolenie dorosłe). Silny efekt „knock-down” połączony z działaniem translaminarnym oraz z dobrą trwałością na roślinie, oznaczają skuteczność zwalczania przędziorków i możliwość zastosowania go w różnych uprawach.
 
Środek ten już od 2006 r. jest sprzedawany w Belgii. Na początku 2015 r. zostanie wprowadzony do sprzedaży również w Polsce i we Francji, a następnie w kolejnych krajach. Ważne jest, że produkt ten wpisuje się w programy Integrowanej Ochrony Roślin dla warzyw, owoców i roślin ozdobnych. Firma Belchim Crop Protection będzie dążyć do rozszerzenia jego stosowania również w innych uprawach, nie wymienionych wcześniej.

Renata Struzik, za: Belchim Crop Protection