Akademia Żywienia Roślin: Tytan to wyższy plon i poprawa jego parametrów jakościowych

Tytan nie jest niezbędny dla roślin, jednak wykazano jego korzystny wpływ na ich plonowanie oraz parametry jakościowe. Pierwiastek ten zwiększa zawartość chlorofilu w liściach, a tym samym przyspiesza proces fotosyntezy i wzrost roślin, poprawia zapylenie i zapłodnienie oraz zmniejsza wrażliwość roślin na działanie stresów abiotycznych i biotycznych, a także wzmacnia ich system odpornościowy. Podawany roślinom pozakorzeniowo stymuluje aktywność niektórych enzymów, głównie odpowiedzialnych za reakcje antystresowe u roślin.

Pobieranie tytanu przez rośliny

Ilość tytanu dostępnego dla roślin zwiększa się wraz ze wzrostem materii organicznej w glebie oraz zmniejszeniem pH gleby. Większą część pobranego przez system korzeniowy tytanu rośliny akumulują w korzeniach, gdyż pierwiastek ten jest mało ruchliwy w roślinie. Aplikowany dolistnie ulega transportowi we floemie. W związku z tym, ze składnik ten ulega słabemu przemieszczaniu w roślinie, dlatego jego działanie jest najskuteczniejsze po aplikacji pozakorzeniowej.

Funkcje tytanu w roślinach

Tytan działa na procesy fizjologiczne roślin, które w sposób bezpośredni wpływają na najważniejsze parametry upraw, takie jak plon, jakość plonu, kondycja roślin oraz ich odporność na stresy abiotyczne i biotyczne. Pierwiastek ten intensyfikuje proces fotosyntezy poprzez oddziaływanie na zawartość chlorofilu w roślinie. Wpływa na aktywność enzymów, stymuluje między innymi aktywność katalazy, peroksydazy, lipoksygenazy czy reduktazy azotanowej.

Poprawia zaopatrzenie roślin w niezbędne makroskładniki, takie jak azot, fosfor, wapń i magnez oraz zwiększa zawartość suchej masy w roślinach. Oddziałuje korzystnie na równowagę hormonalną. Wpływa na przyspieszenie budowy ścian komórkowych, jak również wzmacnia naturalną odporność roślin. W przypadku niedoboru żelaza w roślinach tytan indukuje ekspresję genów związanych z pobieraniem i wykorzystaniem tego składnika pokarmowego. Oddziałuje korzystnie na przemiany azotu, a dzięki stymulowaniu reduktazy azotanowej przekształcającej jony azotanowe do jonów amonowych wpływa na wykorzystanie azotu do budowy aminokwasów i białek.

Tytan odgrywa istotną rolę w okresie kwitnienia roślin, gdyż wpływa na zwiększenie witalności pyłku kwiatowego i zdolność jego kiełkowania. Ma to szczególne znaczenie w niesprzyjających zapłodnieniu kwiatów warunkach atmosferycznych, takich jak niskie temperatury czy opady deszczu. Wspomaganie procesów zapylenia i zapłodnienia roślin w istotny sposób zwiększa ich plonowanie. Pierwiastek ten korzystnie wpływa na poprawę kondycji i zdrowotności roślin poprzez ograniczanie występowania niektórych chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego. Wykazano między innymi wpływ tytanu na ograniczenie występowania mączniaka prawdziwego (Oidium lycopersici) w uprawie pomidora czy mączniaka rzekomego (Peronospora destructans) w uprawie cebuli.

Zaobserwowano również pozytywny wpływ tytanu na plonowanie oraz parametry jakościowe roślin. Zwiększenie plonu roślin w efekcie aplikacji tytanu wykazano między innymi w uprawie pszenicy, buraka cukrowego, ziemniaka, fasoli, kapusty, pomidora i papryki oraz jabłoni, śliwy, brzoskwini, truskawki i maliny. Stwierdzono również korzystny wpływ tytanu na poprawę parametrów jakościowych roślin, między innymi poprzez zwiększenie zawartości cukru technologicznego, karotenu, ksantofili czy witaminy C.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności