Akademia Sołtysa

“Akademia sołtysa” – to cykl spotkań informacyjno – szkoleniowych organizowanych z myślą o osobach pełniących funkcje sołtysa przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego.

Planowane spotkania mają przyczynić się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną. Przeprowadzone szkolenia pozwolą na podniesienie wiedzy, umiejętności w zakresach obszarów działania nowych wyzwań, jakie stają przed społecznościami lokalnymi terenów wiejskich w zakresie rozwoju i odnowy zachodniopomorskich sołectw – informują organizatorzy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie udziału mailowo na adres: ksow@wzp.pl lub telefonicznie pod nr telefonów: (91) 312 93 28 lub 35.
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: KSOW