Agro w kasku, czyli o ochronie maszyn rolniczych

Dzięki dofinansowaniu z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006″, pieniędzy z SAPARD oraz innych funduszy unijnych, rolnicy w ostatnich miesiącach ubiegłego roku wciąż chętnie kupowali nowy lub używany sprzęt specjalistyczny.”

Maszyny rolnicze są drogie, zyski z prowadzenia gospodarstw rolnych – niezbyt duże, a pogoda – wyjątkowo kapryśna. Tę prostą kalkulację starają się wspomóc fundusze unijne, które co prawda, wpływu na aurę nie mają, umożliwiają jednak zakup urządzeń pozwalających na rozwój obszarów wiejskich. Rolnicy wykazują się jednak dużą przezornością w tym zakresie. Wydając zdobyte w ten sposób pieniądze, starają się zapewnić maksymalną ochronę przed ryzykiem zniszczenia lub kradzieży tych drogich urządzeń. Koszty naprawy mogą bowiem znacznie przekroczyć ich możliwości finansowe, tym samym utrudniając lub uniemożliwiając realizację prac polowych.
– Zakup sprzętu rolniczego to duży, często jednorazowy wydatek. Wystąpienie szkody w takiej maszynie może spowodować opóźnienie pracy rolnika, który nie ma funduszy na jej naprawę. Sytuacja staje się jeszcze gorsza, gdy ktoś ten sprzęt ukradnie. Dlatego tak ważne jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej, chroniącej przed negatywnymi zdarzeniami losowymi – Andrzej Janc z Concordii Polska TUW tłumaczy założenia ofert rolniczych.

Naprawa drogich maszyn rolniczych może przekraczać możliwości finansowe rolnika, a użytkowanie takiego sprzętu wiąże się zawsze z dosyć wysokim ryzykiem. Takie pojazdy, z uwagi na swoje rozmiary oraz tempo poruszania się, mogą być przyczyną wypadków drogowych. Zdarzają się także przegrzania silnika, zatarcia sprzęgła, a uszkodzenia młocarni w kombajnie zbożowym mogą powodować jego samozapalenie się. Ubezpieczenie wydaje się być zatem rozwiązaniem nie tylko dla tych najbardziej przezornych.
– Rolnicy mogą wykupić polisę chroniącą mienie w gospodarstwie rolnym. Mogą także zdecydować się na pakiet ubezpieczeń przeznaczonych wyłącznie dla przedstawicieli sektora rolnego i skorzystać przy okazji z atrakcyjnych zniżek – mówi A. Janc. – Taką umowę można zawrzeć na okres dwunastu miesięcy lub nieco krótszy, na przykład na czas wzmożonych prac polowych i zbiorów.

Ciekawym produktem ubezpieczeniowym jest Agrocasco, nawiązujące swą nazwą do znanego kierowcom terminu Autocasco. Jego zakres ochrony jest jednak o wiele szerszy niż w przypadku samochodowego odpowiednika, obejmując nie tylko pojazdy, na które nałożono wymóg rejestracji (np. ciągnik, przyczepa), ale i te, które są zwolnione z tego obowiązku. W związku z powyższym ubezpieczenie chroni m.in. kombajny, agregaty uprawowe, sadzarki, prasy, siewniki, glebogryzarki oraz inne środki transportowe bez własnego napędu, np. brony i rozsiewacze nawozów od zdarzeń losowych, m.in. pożaru, huraganu, gradu, powodzi, kradzieży z miejsca przechowywania oraz rabunku.

Również składki na ubezpieczenie Agrocasco są korzystniejsze od tych, które oferuje tradycyjne Autocasco. Taka umowa jest zawierana w sposób szybki i prosty, dzięki brakom wymogów dotyczących, konieczności oględzin i wykonywania zdjęć pojazdów. Maszyny i pojazdy rolnicze są objęte ochroną zarówno podczas ich przechowywania w obrębie gospodarstwa, jak i podczas prac polowych oraz użytkowania maszyn do transportu. Agrocasco uwzględnia też pokrycie kosztów zabezpieczenia uszkodzonej maszyny do dnia wykonania oględzin i zapłatę za uzasadniony ekonomicznie transport uszkodzonej maszyny do zakładu naprawczego.

Należy jednak pamiętać, iż ubezpieczenie Agrocasco nie zwalnia rolnika z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych:
– OC gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich poszkodowanych, na przykład w wypadku kombajnu zbożowego, który zderzył się z przejeżdżającym samochodem osobowym – wyjaśnia A. Janc. – Należy jednak pamiętać, że pojazdy wolnobieżne, będące własnością rolników indywidualnych, są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

źródło: Agencja iN Plus