AGRO lokata pod dopłaty

Credit Agricole ma propozycję dla rolników na korzystne ulokowanie dopłat bezpośrednich, ONW oraz płatności rolno-środowiskowych.

Credit Agricole proponuje do 3,5% na dwunastomiesięcznej lokacie dynamicznej, tzw. AGRO lokacie pod dopłaty. Klientom gwarantuje możliwość wycofania środków bez utraty odsetek i stałe oprocentowanie lokaty. Z promocji tej mogą skorzystać rolnicy, którzy otrzymali za rok 2015 dopłaty bezpośrednie, ONW oraz płatności rolno-środowiskowe.
 
Oprocentowanie ww. lokat wzrasta w czasie trwania depozytu. Dodatkowo, oprocentowanie rzeczywiste jest równe oprocentowaniu z ostatniego miesiąca trwania lokaty. Oznacza to, że jeśli klient utrzyma depozyt przez 12 miesięcy, to otrzyma za cały rok najwyższą stawkę oprocentowania, tj. 3,5 proc., a np. w przypadku 8 miesięcy – 2 proc. Ten rodzaj lokaty jest korzystniejszy w stosunku do tzw. lokat progresywnych, których oprocentowanie wzrasta w kolejnych miesiącach, ale naliczane już jest tylko za dany miesiąc, a nie za cały okres utrzymania depozytu. Jednocześnie lokaty dynamiczne pozwalają na wcześniejszą wypłatę środków bez utraty odsetek, co jest niemożliwe w przypadku standardowej lokaty terminowej. – Znamy specyfikę pracy rolników, szczególnie sezonowość ich przychodów. Wiemy, że potrzebują stałego dostępu do swoich środków. AGRO lokaty pod dopłaty w Credit Agricole to jeden z niewielu takich produktów na rynku, jednocześnie z tak wysokim oprocentowaniem. Pozwala on klientom rozwiązać depozyt w dowolnym momencie, bez utraty odsetek oraz poniesienia jakichkolwiek kosztów – mówi Arkadiusz Krygier, dyrektor departamentu Agrobiznesu w banku Credit Agricole. 
 
Credit Agricole gwarantuje stałe oprocentowanie, w wysokości od 1,5 do 3,5 proc. w zależności od okresu utrzymania depozytu, tj. od 1 do 12 miesięcy. Rolnicy mogą założyć dowolną liczbę lokat, aby móc wpłacić otrzymane środki w kolejnych zaliczkach. Bank wymaga udokumentowania dopłat i jednocześnie akceptuje środki, które ARiMR przelała rolnikom na konta w innych bankach. 
 
Promocja trwa do 31 marca 2016 roku i skorzystają z niej klienci, którzy mają lub otworzą konto AGRICOLE lub jeden z pakietów Konta Biznes w banku Credit Agricole. Maksymalna kwota lokat w przypadku jednego klienta to 200 tys. zł i nie więcej niż kwota otrzymanych dopłat za 2015 rok. Klientom, którzy otrzymali dopłaty wyższe niż 200 tys., bank proponuje wpłacenie nadwyżki na inne dostępne w ofercie produkty oszczędnościowe.
 
W tym roku maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie to 14,5 mld zł. ARIMR na zaliczki przewidziała ok. 2,8 mld zł i wypłaca je do końca listopada. Pozostałe środki ma przekazywać od 1 grudnia 2015 r.
 
Renata Struzik, źródło: Credit Agricole