Agritechnica 2007 w Hanowerze: Jeszcze większa i bardziej międzynarodowa niż kiedykolwiek dotychczas

O 20 procent więcej wystawców, w tym koło 500 nowych wystawców. Rozszerzenie wystawy o trzy hale. Obecność wszystkich globalnych producentów maszyn i urządzeń rolniczych. To tylko niektóre powody, dla których warto odwiedzić tegoroczną wystawę w Hanowerze. N

Międzynarodowa specjalistyczna wystawa techniki rolniczej DLG Agritechnica 2007, która odbędzie się w Hanowerze w dniach od 13 do 17 listopada 2007 r. (dni ekskluzywne 11 i 12 listopada), przyciąga producentów traktorów, maszyn i narzędzi rolniczych z kraju i zagranicy z większą siłą niż kiedykolwiek dotychczas. Opierając się na dotychczasowym stanie zgłoszeń organizator wystawy DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) wychodzi z założenia, że ponad 1.800 wystawców z całego świata prezentować będzie w Hanowerze swoje nowości i udoskonalenia. Odpowiada to dwudziestoprocentowemu przyrostowi wystawców w porównaniu z poprzednią imprezą, która odbyła się w 2005 roku. DLG może przy tym odnotować około 500 nowych wystawców. Zarówno duży przyrost wystawców jak i fakt, że wielu z nich zarezerwowało w tym roku większe stoiska, ma według informacji kierownika projektu Agritechnica Tobiasa Eichberga ten skutek, że wystawa rozrosła się o trzy hale. Tym niezwykle wysokim stanem zgłoszeń Agritechnica podkreśla dobitnie już teraz, na osiem miesięcy przed rozpoczęciem wystawy, swą wiodącą w świecie pozycję nadającej ton wystawy techniki rolniczej.

Duże zainteresowanie zagranicy
Wszystkie działające globalnie przedsiębiorstwa techniki rolniczej będą reprezentowane na wystawie Agritechnica 2007. Dotychczasowy stan zgłoszeń wskazuje na duży przyrost liczby wystawców przede wszystkim z zagranicy. I tak na przykład, według obecnego stanu zgłoszeń, ilość wystawców z Włoch (237 wystawców) niemal się podwoiła. Duży przyrost odnotowano także z Turcji i Hiszpanii. Ponadto po raz pierwszy zgłoszone zostały wspólne stoiska firm z Włoch, Kanady, USA i Turcji. Towarzystwo DLG ocenia to jako wyraźną oznakę tego, że wystawcy z tych krajów chcą wykorzystać swą obecność na wystawie Agritechnica dla zdobycia nowych rynków zbytu. Oferta wystawców rośnie zwłaszcza w dziedzinie traktorów, techniki zbiorów, składników i części a także deszczowania/nawadniania. Również w dziedzinie uprawy roli oferta w porównaniu z rokiem 2005 też jeszcze raz wyraźnie się powiększyła. Towarzystwo DLG w imprezie World Soil and Tillage Show” (Uprawa roli dookoła świata – koncepcje i rozwiązania), będącej wspólnym projektem nauki, doradztwa, praktyki i przemysłu techniki rolniczej przedstawi dodatkowo aktualne problemy i rozwiązania techniczne dla uprawy roli w różnych regionach uprawowych świata. Wzbudzi to zapewne zainteresowanie wystawą Agritechnica u nowych grup gości z całego świata.

Również oferta wystawców w dziedzinie odnawialnych zródeł energii i surowców odrastających będzie znacznie większa w porównaniu z rokiem 2005. Dla niemal całej branży techniki rolniczej Agritechnica stanie się okazją, aby przedstawić na swoich stoiskach koncepcje rozwiązań i innowacje w dziedzinie wytwarzania, przetwarzania oraz logistyki bioenergii. Ponadto specjaliści z całej dziedziny bioenergii w zogniskowany sposób prezentować będą w “Zentrum Bioenergie” swoje najnowsze rozwiązania. Ten dział wystawy stworzy w ten sposób platformę dla całego spektrum opracowań technologicznych o rozległości, której nie osiągnięto dotychczas na żadnej innej wystawie.

Przyczyny nadzwyczajnego wzrostu
To nadzwyczaj duże zainteresowanie wystawców ma zdaniem Towarzystwa DLG trzy zasadnicze przyczyny, po pierwsze korzystne perspektywy rolnictwa z odczuwalnym ożywieniem rynków surowców rolniczych, po drugie Agritechnica jako dostęp do atrakcyjnych rynków techniki rolniczej i jako trzeci powód fakt, że Agritechnica stanowi okno wystawowe dla nowości o światowym zasięgu.

Wiodący na rynku światowym producenci techniki rolniczej od lat dostosowują swój cykl innowacyjny do terminów wystawy Agritechnica w Hanowerze, aby właśnie na niej przedstawić swoje nowości. To z kolei zachęca pozostałe przedsiębiorstwa, aby wykorzystać to forum nowości do profilowania się na międzynarodowym rynku techniki rolniczej. Jak prognozują eksperci technik rolniczych DLG należy się spodziewać, że jesienią 2007 r. oczekuje nas znowu istny fajerwerk nowości. Dotyczy to dziedziny traktorów, uprawy roli, techniki zbioru, nawadniania i deszczowania a także nowoczesnych elektronicznych pomocy managementowych jak również całej dziedziny bioenergii.
Dalsze informacje na temat wystawy Agritechnica 2007 otrzymacie Państwo w DLG, Eschborner Landstr. 122, 60489 Frankfurt am Main, tel. 069/24788-252 lub -255, fax: 069/24788-113 albo a.shmidt@dlg.org

źródło materiały biura prasowego Agritechnica
opr. MS