Agencja wypłaca i przyjmuje

Trwa kampania przyjmowania wniosków o dopłaty obszarowe. Natomiast ARMiR nadal wypłaca dopłaty za rok ubiegły. Do 7 maja br. ARiMR wypłaciła rolnikom ponad 6,3 mld zł. Należne dopłaty otrzymało już 91,4% rolników, którzy złożyli wnioski o płatności bezpośrednie w 2007 r.<

br>Pieniądze zostały przekazane na rachunki bankowe 1, 326 mln rolników .
Oddzielną płatność z tytułu cukru ARiMR wypłaciła do 7 maja br. 14 tys. rolników, łącznie w wysokości ponad 118 mln zł.

Agencja ma czas do konca czerwca na wypłacenie wszystkich pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich.

MS, Wrp.pl