Agencja wspiera lokalne społeczności

W 2008 roku Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała gminą nieodpłatnie 110 ha gruntów, na których powstały m.in. obiekty sportowe, place zabaw i domy kultury. N

Przykładem takiego działania jest chociażby przekazanie przez OT ANR we Wrocławiu ponad 8 ha gruntów na rzecz Gminy Trzebnica, z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu oświaty (szkoła z przedszkolem), sportu (sala sportowa i widowiskowa z boiskami) i zdrowia (przychodnia lekarska) o szacunkowej wartości ponad 2 mln zł.

ANR może udzielić bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę, remont i przebudowę budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku przekazanego nieodpłatnie, który był w złym stanie technicznym. Ta forma wsparcia stosowana jest przez Agencję od 1999 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy nie mogą sprzedać otrzymanych nieruchomości przez 10 lat.

Agencja wspiera również dziedzictwo historyczne Polski. W marcu 2008 r. OT ANR w Rzeszowie przekazał na rzecz Gminy Medyka nieruchomość wraz z obiektami zabytkowymi: budynkiem oficyny dworskiej i parkiem ze stawami. Gmina przekazane mienie zamierza wykorzystać jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a po wyremontowaniu pałacyku urządzić w nim izbę tradycji ukazującą dzieje Medyki i byłych właścicieli.

Dzięki gruntom przekazanym przez Agencję powstaje w Polsce coraz więcej dróg. Głównie dotyczy to dróg lokalnych, jak na przykład w gminie Budry, Rajgród czy Kobylin – Borzymy, gdzie ziemie zostały przekazane przez Filię w Suwałkach. Z kolei OT ANR w Szczecinie przekazał tereny pod drogę powiatową, pomiędzy Łukęcinem i Strzyżewem. Takie przypadki można by mnożyć. <br.

Oddziały Agencji w całym kraju przekazuję też grunty pod obiekty użyteczności publicznej takie jak hydrofornie, studnie głębinowe, parkingi samochodowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, bazy Ochotniczej Straży Pożarnej, infrastrukturę przeciwpożarową, przystanki i pętle autobusowe.

opr.Wrp.pl
źródło: Michał Koczalski/ANR