Agencja sprzedała więcej gruntów

Według wstępnych danych w 2009 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała ponad 102 tys. ha gruntów. Było to o ok. 24 tys. ha więcej, niż w roku 2008 (wzrost o ponad 30%). Nabywcami państwowych gruntów byli dotychczasowi dzierżawcy, którzy skorzystali z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu oraz rolnicy, którzy nabywali nieruchomości w przetargach.

Tak dobry wynik był efektem wprowadzenia w Agencji nowych rozwiązań proceduralnych i organizacyjnych sprzyjających intensyfikacji sprzedaży – informuje biuro prasowe ANR. Procesy przygotowania do sprzedaży objęły w ubiegłym roku ok. 200 tys. ha. Grunty, których przygotowanie do sprzedaży rozpoczęło się w roku ubiegłym, będą zaoferowane rolnikom już od początku 2010 roku.

Dobry wynik sprzedaży umożliwi Agencji w 2010 r. wpłaty do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny w łącznej planowanej wysokości na poziomie 1 mld 373 mln zł (721 mln zł bezpośrednio do budżetu i 652 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny).