Agencja przedłużyła umowę z HP

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała z firmą Hewlett Packard – Polska tzw. umowę utrzymaniową”, która zapewni Agencji funkcjonowanie podstawowego oprogramowania – ZSZiK, a także oprogramowania PROW 2004 – 2006 oraz infrastruktury komputerowej w całej ARiMR.

Zakres umowy oraz warunki, na których została zawarta, są niemal analogiczne z obowiązującymi w dotychczasowych umowach Agencji z tą firmą. Obecnie podpisana umowa będzie obowiązywała do 31 grudnia 2009 r.

Wrp.pl za ARiMR