Agencja powiększa Pola Grunwaldzkie

O ok. 29 ha powiększą się Pola Grunwaldzkie w przededniu 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem – informuje biuro prasowe Agencji Nieruchomości Rolnych. W styczniu br., olsztyński odział Agencji nieodpłatnie przekazał samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego grunty o wartości ponad 850 tys. zł na powiększenie Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

Nieruchomość jest położona w pobliżu ważnych tras komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie Pól Grunwaldzkich, co sprawia, że teren idealne nadaje się do zagospodarowania na potrzeby infrastruktury Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej” – informuje rzecznik ANR.
Dlatego też w czerwcu ub. r., sejmik woj. warmińsko-mazurskiego w podjętej uchwale zobowiązał zarząd województwa do nieodpłatnego nabycia nieruchomości z Zasobu OT ANR w Olsztynie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Grunwald działka przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej (może tam np. powstać punkt widokowy), zieleni objętej formami ochrony przyrodniczej, zieleni urządzonej, wód powierzchniowych oraz zespołu parkingowego.