Agencja podała harmonogram naborów wniosków

Znane są już terminy, w których Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa, rozpocznie w tym roku nabory na działania pomocowe z PROW 2007-2013. Jeszcze w tym miesiącu, oprócz wniosków o dopłaty bezpośrednie, ma ruszyć nabór na kilka innych programów, w tym na ułatwianie startu młodym rolnikom”. Prawdopodobnie nie będzie w tym roku naboru na “Renty strukturalne”. N”

Jak zaznaczył na wczorajszej konferencji prasowej prezes Agencji Dariusz Wojtasik, od ogłoszonego harmonogramu będą możliwe niewielkie odstępstwa.
Przedstawione kalendarium obejmuje uruchomienie wszystkich działań pomocowych wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, poza “Rentami strukturalnymi”, na które nadal trwa poszukiwanie środków finansowych” – powiedział prezes ARiMR.

Z ogłoszonego wczoraj harmonogramu wynika, że wszystkie tegoroczne nabory wniosków zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu. Na większość działań nabory wniosków będą przeprowadzane według dotychczas obowiązujących zasad. Natomiast nowością w tegorocznych naborach wniosków jest to, że dla dwóch działań inwestycyjnych: “Modernizacja gospodarstw rolnych” i “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kolejność rozpatrywania złożonych wniosków będzie ustalona w drodze losowania. Wszystkie wnioski uszeregowane według wylosowanej kolejności przejdą procedury weryfikacji i oceny wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących udzielania wsparcia z PROW 2007-2013.

MS/Wrp.pl
Terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych działań z PROW 2007 – 2013 (źródło: ARiMR)
Nr działania Nazwa działania Miejsce składania wniosku Planowana data ogłoszenia naboru Planowany termin rozpoczęcia naboru Planowany termin zakończenia naboru Planowana data ogłoszenia następnego naboru w przypadku niewyczerpania puli finansowej w województwach
211, 212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) BP termin określony w przepisach wykonawczych 16.03.2009 15 05.2009
maksymalnie do 09.06.2009 (od 16.05 za każdy dzień minus 1% płatności)
nie dotyczy
214 Program rolnośrodowiskowy BP termin określony w przepisach wykonawczych 16.03.2009 15 05.2009
maksymalnie do 09.06.2009 (od 16.05 za każdy dzień minus 1% płatności)
nie dotyczy
Pomoc techniczna Centrala 10.03.2009 11.03.2009 nabór ciągły, do wyczerpania puli środków dostępnych w PROW 2007 – 2013 nie dotyczy
112 Ułatwianie startu młodym rolnikom OR 10.03.2009 25.03.2009 nabór ciągły, maksymalnie do 31 grudnia lub do momentu osiagnięcia 120% puli środków dostępnych w danym roku nie dotyczy
123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej OR 31.03.2009 15.04.2009 nabór ciągły, do wyczerpania puli środków dostępnych w danym roku nie dotyczy
311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej OR 31.03.2009 15.04.2009 nabór ciągły, do wyczerpania puli środków dostępnych w danym roku nie dotyczy
114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów BP 31.03.2009 15.04.2009 nabór ciągły, maksymalnie do 31 grudnia lub do momentu osiagnięcia 120% puli środków dostępnych w danym roku nie dotyczy
132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności OR 31.03.2009 15.04.2009 nabór ciągły, do momentu osiagnięcia 110% puli środków dostępnych w PROW 2007-2013 nie dotyczy
121 Modernizacja gospodarstw rolnych OR/poczta 31.03.2009 21.04.2009 28.04.2009 po upływie 30-40 dni od daty zakończenia poprzedniego naboru
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw OR/poczta 31.03.2009 05.05.2009 Nabór przez 10 dni kalendarzowych po upływie 30-40 dni od daty zakończenia poprzedniego naboru
221, 223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne BP termin określony w przepisach wykonawczych 01.06.2009 (nabór pierwszoroczny) 31.07.2009 nie dotyczy
226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych OR 30.06.2009 15.07.2009 nabór ciągły, do wyczerpania puli środków dostępnych w danym roku nie dotyczy