Agencja ogłosiła limit kredytowy

W I kwartale 2010 roku banki mogą przeznaczyć na preferencyjnie oprocentowane kredyty 634,5 miliona złotych. To limit ustalony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredytów będzie udzielać siedem banków.

Limity środków na dopłaty otrzymały zgodnie ze złożonymi wnioskami następujące banki:

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5. Bank Zachodni WBK S.A.,
6. ING Bank Śląski S.A.,
7. Pekao S.A.

Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących 8 linii kredytowych, tj. na zakup gruntów rolnych (nKZ), młody rolnik (nMR), linie branżowe (nBR), na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR), na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT), podstawowa (nIP), dla grup producentów rolnych (nGP), osadnictwo rolnicze na Gruntach Skarbu Państwa (nOR).