fbpx
Strona głównaWiadomościAgencja dopłaci do utylizacji zwierząt

Agencja dopłaci do utylizacji zwierząt

ARiMR będzie dopłacała do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich niezależnie od tego, czy ich posiadacze wywiązali się z obowiązków nałożonych przepisami o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt”. Dotychczas taka pomoc była uzależniona od terminowego zgłoszenia padnięcia i utylizacji zwierzęcia – informuje na swojej stronie internetowej Agencja.”

To efekt wejścia w życie 21 czerwca 2009 r. zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, regulującego zasady udzielania przez Agencję pomocy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich ponoszonych przez producentów rolnych.

W związku z nowelizacją rozporządzenia, zmianie uległa treść Oświadczenia Producenta Rolnego składanego przy odbiorze padłej sztuki. Inna zmiana polega na usunięciu wymogu składania przez producentów rolnych w przypadku utylizacji konia informacji o podmiocie, w którym padły koń był zarejestrowany. Oprócz zmian dotyczących usunięcia wymogu zgłoszenia padnięcia zwierzęcia, zrezygnowano również z podawania informacji o tym, czy beneficjenta zalicza się do grupy mikro, małych czy średnich przedsiębiorstw. Przekazanie takiej informacji wymagane było dotychczas przez przepisy o sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej.

Pozostałe zasady udzielania pomocy na utylizację nie uległy zmianie. Nadal aktualny pozostaje wykaz podmiotów utylizacyjnych świadczących takie usługi z dofinansowaniem Agencji na obszarze poszczególnych województw oraz maksymalne ceny usług.
Agencja dofinansowuje do 100% ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100% kosztu unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 12 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). W przypadku unieszkodliwienie padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% takich kosztów poniesionych przez producenta rolnego. Dofinansowanie nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Oznacza to, że producent rolny będący rolnikiem ryczałtowym za unieszkodliwienie 1 szt. padłego bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia lub konia powyżej 12 miesiąca życia zapłaci do 52,31 zł., za utylizację koni, owiec i kóz do 12 miesiąca życia lub 1 sztuki trzody chlewnej o wadze ponad 110 kg, kwota ta wyniesie do 15,70 zł.

Nowy wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.