Agenci CBA weszli do spółki Elewarr

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do siedzibyspółki zbożowej Elewarr – poinformował w czwartek rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Biuro sprawdzi sposób zarządzania majątkiem i koszty związane z kierowaniem spółką. Elewarr nie komentuje sprawy. Kontrola rozpoczęła się przed południem. Upoważnienie do jej przeprowadzenia otrzymał od agentów CBA prezes spółki Elewarr, Bronisław Tomaszewski – poinformował serwis TVN24.

CBA od dawna bada nieprawidłowości w ministerstwie rolnictwa i podległych mu instytucjach. Obecna kontrola dotyczyć ma przestrzegania procedur zarządzania mieniem spółki Elewarr, wydatków na koszty zarządu i sposobów kierowania spółką w latach 2008 – 2012.
Kontrolę zarządził Maciej Klepacz, zastępca szefa CBA. Najprawdopodobniej potrwa ona do 19 września, choć Biuro ma możliwość jej przedłużenia do dziewięciu miesięcy.
W dniu dzisiejszym z funkcji dyrektora generalnego spółki Elewarr został odwołany Andrzej Śmietanko.
Wątek spółki Elewarr (należącej do Agencji Rynku Rolnego) i możliwych nieprawidłowości w niej pojawił się w ujawnionej w mediach rozmowie szefa kółek rolniczych Władysław Serafina i byłego prezesa ARR Władysława Łukasika. Pokłosiem ujawnienia nagrania z tej rozmowy jest dymisja ministra rolnictwa Marka Sawickiego.
Również NIK zapowiedziała, że sprawdzi, jak zostały wykonane wnioski zawarte w raporcie pokontrolnym Izby z zeszłego roku dotyczącym spółki Elewarr. NIK zbada także, czy członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki zwrócili 1,4 mln zł nienależnych wynagrodzeń.
NIK kontrolowała centralę spółki Elewarr i cztery jej oddziały w 2011 r., a kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. Wówczas Izba negatywnie oceniła Elewarr za osiągane wyniki finansowe. Ponadto wskazała, że prezes spółki został powołany bez konkursu, zarząd zaś otrzymał nienależne wynagrodzenia. Płace członków zarządu i głównego księgowego były – według NIK – ustalone w kwotach przekraczających maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia określonego w tzw. ustawie kominowej. W sumie zarząd – jak twierdzi NIK – otrzymał ponad 600 tys. zł za dużo.
Po publikacji w czerwcu 2011 r. raportu z kontroli kierownictwo NIK zapowiadało, że zarząd Elewarru będzie musiał zwrócić część wynagrodzenia, które przekraczało próg zapisany w ustawie kominowej. Zarząd Elewarru zakwestionował ustalenia pokontrolne w części dotyczącej naliczania wynagrodzeń. Zastrzeżenia rozpatrywało Kolegium NIK i jednogłośnie je oddaliło. Spółka odwołała się do WSA i NSA, które także nie uwzględniły ich wniosków.
Z zarzutami NIK wobec Elewarru nie zgadzał się minister rolnictwa Marek Sawicki. W odpowiedzi skierowanej w ubiegłym roku do NIK podkreślił, że negatywna ocena funkcjonowania spółki Elewarr oraz sprawowania nad nią nadzoru jest błędna. Kwestionował też zarzut o pogorszeniu się sytuacji finansowej Elewarru. Z oceną NIK nie zgodziła się również Agencja Rynku Rolnego.
Elewarr to spółka, której 100 proc. akcji ma Agencja Rynku Rolnego. Firma zajmuje się obrotem zbożami i ich przechowywaniem, ma elewatory i magazyny o łącznej pojemności 644 tys. ton oraz udziały w trzech innych spółkach o łącznej pojemności magazynowej 130 tys. ton.
Po ujawnieniu rozmowy Serafina i Łukasika zarząd Elewarru wydał oświadczenie, w którym wyraził ubolewanie, że spółka padła ofiarą niezrozumiałego (…) ataku osób publicznych. W oświadczeniu zarząd Elewarru podkreślił, że ze spokojem oczekuje na wyniki prowadzonych postępowań, ufając, że w pełni wyjaśnią zaistniałą sytuację
Wrp.pl/Źródło: Money.pl, PAP, IAR