Adoptuj Pszczołę

18 listopada zakończyła się 2. edycja akcji społecznej Greenpeace „Adoptuj Pszczołę”, której celem było zebranie środków na odbudowę populacji pszczół w rejonie Przyczyny Dolnej (woj. lubuskie) i działania na rzecz ochrony owadów zapylających.

Była to największa akcja crowdfundingowa w Polsce pod względem liczby wspierających – wirtualne pszczoły zaadoptowało ponad 8 tysięcy osób, a założony cel udało się osiągnąć na ponad dwa tygodniem przed jej końcem. Założeniem drugiej edycji akcji Adoptuj Pszczołę pierwotnie było zebranie funduszy na stworzenie w Polsce sieci tzw. społecznych ogrodów miejskich. Jednak w związku z wydarzeniami w Przyczynie Dolnej, w której nagle w wyniku zatrucia toksycznym Fipronilem zginęło ponad 2 miliony pszczół, Greenpeace zdecydował się zmienić cel zbiórki i przeznaczyć zebrane środki na odbudowę pszczelej populacji w rejonie dotkniętym katastrofą i działania na rzecz lepszej ochrony owadów zapylających.

AT za Greenpeace