Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie w porozumieniu z Krajową Radą Izb Rolniczych uruchamia jeszcze w tym roku kolejną edycję studiów podyplomowych : ,,Administrowanie ryzykiem i i zarządzanie szkodami łowieckimi’’.

Oferta studiów skierowana jest do pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, służb leśnictwa, ochrony środowiska i myśliwych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem unikatowych kwalifikacji związanych z szacowaniem szkód łowieckich.

– Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów, a także dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy i likwidatora szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. Osoby takie będą również uprawnione do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego w zakresie administrowania ryzykiem i zarządzania szkodami łowieckimi – informuje dr Czesław Pietras, prorektor do spraw studiów z Wszechnicy Polskiej .

Jak udało się nam dowiedzieć studia trwają dwa semestry i realizowane będą w systemie weekendowym.  Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a praktyczne na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Racocie koło Poznania.

– Podstawą założeń programowych są liczne praktyczne obserwacje, które wskazują, że zjawisko szacowania szkód realizowane jest w dużym stopniu niepoprawnie, bez gruntownego naukowego przygotowania. Nasza oferta stanowi propozycję zmiany tej sytuacji i danie możliwości uzyskania profesjonalnej wiedzy – dodaje Czesław Pietras.