Aby żyło nam się lepiej, pomimo klęsk…

W ubiegłym tygodniu w Sejmie RP odbyła się IV Konferencja Samorządu Rolniczego „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość”, w której udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski.

Samorząd rolniczy wielokrotnie zwracał się do Rządu RP oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę sposobu monitorowania ilości opadów przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w roku 2015, począwszy od maja br.
Jak już wspominaliśmy, ostatnio nawet zarząd KRIR zwrócił się do Premier RP i ministra rolnictwa o zmianę przepisów prawnych, aby w przyszłości żadna klęska, tak jak tegoroczna nie przysporzyła takich problemów rolnikom… Konieczna jest zmiana sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego, który obecnie nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-zimowym i tym samym niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji, co ma znaczący wpływ na wystąpienie objawów suszy w późniejszym okresie.

Rząd powinien stworzyć podstawy prawne do rozdzielenia strat 30% przy gospodarstwach mieszanych w produkcji roślinnej i w produkcji zwierzęcej, ponieważ w produkcji zwierzęcej straty w wyniku suszy mierzalne będą dopiero w przyszłości trudno je na bieżąco oszacować). Komisje w różnych województwach miały różne wytyczne – w niektórych doliczano koszt zakupu pasz, a nawet spadek cen mleka – jest to niedopuszczalne, aby w Polsce na podstawie jednakowych przepisów – różnie szacowano straty.

W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli zaproszeni goście: Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa, Cezary Szeliga – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Janina Pszczółkowska – zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W czasie konferencji przedstawiciele klubów PO – Leszek Korzeniowski, PiS – Krzysztof Jurgiel, SLD – Romuald Ajchler i PSL – Mirosław Maliszewski przedstawiali propozycje swojego klubu dla polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem tematu konferencji, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania problemów, do których odnosili się zaproszeni goście.

Renata Struzik, źródło: KRIR