Aby ziemia trafiała do rolników

Posiedzenie Pomorskiej Izby Rolniczej

Licytacje komornicze gruntów rolnych już od kilku tygodnie skutecznie spędzają sen z powiek działaczom Pomorskiej Izby Rolniczej.

Izba wielokrotnie już w kontaktach z przedstawicielami administracji rządowej i Agencji Nieruchomości Rolnej podnosiła sprawę nie uregulowanych do końca przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi z roku 2016, które zdaniem samorządu rolniczego umożliwiają obejście tej ustawy i zakup gruntów rolnych, wprost z licytacji komorniczej

Problem ten dotyczy miedzy innymi licytacji komorniczej gruntów rolnych o powierzchni ponad 440 hektarów na Żuławach, w miejscu gdzie podaż gruntów zasobu ANR jest już bardzo ograniczona, a wola rolników do powiększania gospodarstw rodzinnych ogromna – informuje PIR

Izbowi działacze mają nadzieję, że istnieje możliwość rozwiązania tej sprawy w ten sposób, aby ziemia ta trafiła w pierwszej kolejności do zasobu ANR , a następnie w postaci dzierżaw do rolników.

Źródło: PIR