Aby zapewnić przejrzystość otrzymywanych zaliczek

Izby Rolnicze wnioskują do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o podjęcia działań prowadzących do uszczegółowienia opisów przelewów bankowych, przekazujących na konta rolników przyznane im dopłaty.

Wprowadzenie w 2016 r. zaliczek na poczet przyznanych rolnikowi dopłat bezpośrednich, przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw rolnych, pozwalając na złagodzenie bolesnych skutków trudnego dla rolnictwa roku.

W ocenie samorządu rolniczego Przekazywanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników zaliczek, jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, jednak należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość otrzymywanych zaliczek oraz dopłat, poprzez dokonywanie czytelnych opisów przelewów. Niestety jak zaznacza Krajowa Rada Izb Rolniczych , częstą praktyką jest przesyłanie dopłat bezpośrednich na konto rolnika w kilku ratach oraz bez podawania tytułu przelewu.

Źródło: KRIR