Aby wszyscy rolnicy mogli skorzystać z dotacji, zmiany w PROW są niezbędne

Rolnicy z Podlasia za pośrednictwem samorządu rolniczego wnioskują do Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w o wprowadzenie zmian w operacji typu “Restrukturyzacja małych gospodarstw” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, polegających na zwiększeniu wielkości ekonomicznej gospodarstw, które kwalifikują się do pomocy do poziomu 16 tys. euro, a także wysokości pomocy do 100 tys. zł.

Jak uzasadnia Podlaska izba Rolnicza obecna sytuacja w rolnictwie związana m.in. z wystąpieniem COVID-19 jest bardzo trudna, wielu rolników w tej chwili nie inwestuje w swoje gospodarstwa. Szczególnie można to zaobserwować w gospodarstwach, które są zbyt małe aby uzyskać pomoc z działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”, a jednocześnie za duże, aby otrzymać premię w ramach działania “Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

– Uważamy, że każde działanie na które rolnik nie musi zaciągać dodatkowych zobowiązań, jest działaniem wspierającym rozwój gospodarstw rolnych w Polsce. Należy zatem umożliwić gospodarstwom, których wartość ekonomiczna nie przekracza 16 tys. euro, korzystanie ze środków finansowych na rozwój. Potencjał restrukturyzacyjny drzemiący w tych gospodarstwach jest ogromny, dlatego należałoby też podnieść poziom pomocy do wysokości 100 tys. złotych – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

– Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2021 r. przewiduje nabór na Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF już w lutym 2021 roku, w związku z czym konieczne jest szybkie podjęcie działań aby większa ilość gospodarstw mogła skorzystać ze środków finansowych na rozwój gospodarstw – dodaje Marek Siniło, wiceprezes PIR.

Ponadto zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej postuluje o uruchomienie w ramach pozostałych środków PROW 2014-2020 naboru na działanie “Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które byłoby skierowane bezpośrednio do mniej szych gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta w których średnioroczna liczba zwierząt nie przekracza 60 DJP.

Rolnictwo boryka się z wieloma problemami zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spadek cen przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji zmusza rolników zajmujących się hodowlą zwierząt do podejmowania odpowiednich działań dotyczących prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Wiele mniejszych gospodarstw w związku ze spadkiem opłacalności nie mogło skorzystać z poprzedniego naboru w których kwota dofinansowania oscylowała w granicach 50-60%. Nie posiadali oni wystarczających środków na wkład własny.

– Potrzeba inwestycji w takich gospodarstwach jest ogromna, wobec czego należy ograniczyć kryterium naboru do gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt, których stan średnioroczny nie przekracza 60 DJP, przy zapewnieniu relatywnie wysokiego wsparcia finansowego oscylującego w granicach 70-80% kosztów kwalifikowanych, aby gospodarstwa mniejsze miały możliwość skorzystania z dofinansowania na rozwój swoich gospodarstw – podsumowuje prezes Leszczyński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności