Aby lepiej wykorzystać trwałe użytki zielone

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej (Podkarpacka Izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Izba Rolnicza w Opolu) wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie w perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 rozwiązań wspierających faktyczne wykorzystanie paszowe trwałych użytków zielonych (TUZ) poprzez wprowadzenie płatności związanej do TUZ z utrzymywaniem w danym gospodarstwie przeżuwaczy, koni i gęsi.

W ocenie sygnatariuszy Porozumienia, obecny system dopłat bezpośrednich nie rozróżnia i nie wartościuje sposobu użytkowania TUZ. Jednakowe dopłaty do 1 ha otrzymuje rolnik prowadzący produkcję przeżuwaczy i rolnik prowadzący wyłącznie produkcję polową. Równocześnie stale pogarsza się sytuacja ekonomiczna producentów bydła, nie mówiąc o producentach owiec czy kóz. Problemu tego nie rozwiązują stosowane w obecnej perspektywie szczątkowe dopłaty do ograniczonej liczby sztuk w stadzie.

– W celu poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw prowadzących produkcję przeżuwaczy i innych gatunków wykorzystujących TUZ, należy w następnej perspektywie WPR wprowadzić dopłaty do 1 ha TUZ w powiązaniu z prowadzoną w gospodarstwie produkcję zwierzęcą, wykorzystującą zielonkę z TUZ. Należy zwrócić uwagę, że takie postulaty były już składane przez Porozumienie oraz przez poszczególne IR w trakcie konsultacji obecnej perspektywy WPR – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR