A żywność coraz tańsza…

Kolejny miesiąc z rzędu, światowe ceny żywności spadły. Według FAO, za żywność ogółem płaci się o ponad 1% mniej, niż miesiąc wcześniej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkty potaniały…

W kwietniu br. podstawowy indeks cen żywności kalkulowany przez FAO obniżył się do poziomu najniższego od 2010 roku – o 1,2% w porównaniu do marca br. i aż o 19,2% mniej niż przed rokiem. Spadały ceny większości grup produktów żywnościowych wchodzących w skład reprezentacyjnego koszyka, na czele z cenami artykułów mleczarskich (wyjątkiem były ceny mięsa).
Indeks spadał sukcesywnie od kwietnia 2014 r. z uwagi na wysoką globalną podaż większości towarów wchodzących w jego skład. Ceny żywności znajdują się obecnie na najniższym poziomie od czerwca 2010 r. W kwietniu br. potaniały najbardziej artykuły mleczarskie (-67,%), a w mniejszym stopniu również cukier (-1,3%), zboża (-1,3%) i oleje roślinne (-1%). Podrożało natomiast mięso (+1,7%).

Na spadek wskaźnika cen zbóż złożyły się zwłaszcza zniżki notowań pszenicy, co było związane z większą jej podażą i stosunkowo słabą aktywnością w eksporcie, spowodowaną wstrzymywaniem się niektórych importerów z zakupami w oczekiwaniu na dalszy spadek cen w nadchodzących miesiącach. Natomiast notowania kukurydzy były tylko nieznacznie niższe w porównaniu z tymi z marca br.

Niższy wskaźnik cen olejów roślinnych był odzwierciedleniem przede wszystkim spadku notowań oleju palmowego, co z kolei było związane ze spodziewaną większą produkcją w Indonezji i Malezji oraz słabszym popytem ze strony importerów. Zniżki notowań oleju palmowego z nadwyżką zrekompensowały nieznaczne wzrosty światowych cen oleju sojowego oraz słonecznikowego.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA